Formularz rekrutacyjny

Niepubliczne Przedszkole Król Maciuś II w Lublinie

Król Maciuś II

Podane dane osobowe kandydata, rodzica bądź opiekuna prawnego będą przetwarzane przez administratora danych osobowych wyłącznie w celach związanych z procesem rekrutacji. Dane uzyskane podczas postępowania rekrutacyjnego będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły. Natomiast dane osobowe kandydatów nieprzyjętych będą przechowywane przez rok.

Rodzic/Opiekun (w przypadku prawnego ustanowienia)
Król Maciuś II